Make your own free website on Tripod.com

De tai - Tieu Luan - Luan van - Bao cao thuc tap - De an

Website cung cấp Đề Tài , Tiểu Luận , Đề Án , Báo Cáo Thực Tập , Luân Văn  tham khảo   

Trang 3

101. Một số ư kiến nhằm nâng cao hiệu qu công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần vận ti ôtô Phú Thọ
102. Một số gii pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty rau qu Việt Nam sang Viễn Đông - Liên Bang Nga
103. Một số biện pháp c bn nhằm nâng cao hiệu qu sn xuất kinh doanh ở Công ty Thiết Bị Vật Tư Nông Sn
104. Gii pháp tăng cường qun lư rủi ro tín dụng ở Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thưng
105. Gim tỷ lệ thất nghiệp và tạo việc làm cho người lao động đặc biệt là lao động nữ trên địa bàn Hà Nội 
106. Các biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở công ty sn xuất và xuất nhập khẩu bao b́
107. Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán TSCĐ với những vấn đề qun lư và nâng cao hiệu qu sử dụng TSCĐ tại Xí nghiệp In I -Thông tấn xă Việt Nam
108. Kế toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm ở Công ty Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn 9
109. 
110. Nghiên cứu hoàn thiện qun lư lao động tại Công ty Lắp máy & Xây dựng số 5
111. Thực trạng và gii pháp cho hoạt động xuất khẩu của công ty XNK Nam Hà Nội
112. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy
113. Hạch toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm tại Công ty Xây dựng số 4
114. Một số gii pháp nhằm nâng cao hiệu qu tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Yên Mỹ
115. Một số vấn đề lư luận và thực tiễn triển khai nghiệp vụ Bo hiểm trách nhiệm công cộng tại Công ty Bo hiểm Hà Nội giai đoạn 1995 - 1999
116. Một số gii pháp nâng cao hiệu qu trong công Tác đấu thầu tuyển chọn tư vấn.
117. Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về doanh thu của Bưu điện tỉnh
118. Một số phưng hướng và biện pháp nhằm góp phần duy tŕ và mở rộng thị trường của Nhà in Bộ Lao Động Thưng Binh và Xă Hội 
119. Kiểm toán chi phí dịch vụ chuyến bay tại tổng công ty hàng không Việt Nam
120. Khách hàng và các biện pháp thu hút khách hàng ở khách sạn Điện Lực
121. Tổ chức công tác Hạch toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm với việc tăng cường qun trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần SMC Composite
122. Nghiệp vụ Bo hiểm Kết hợp con người ở Bo Việt Hà Nội từ năm 1995 đến nay
123. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Nhà máy sợi II
124. Tổ chức hạch toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm tại xí nghiệp than B́nh Minh
125. Một số gii pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Công ty Du lịch Hà Nội-Toserco
126. Một số gii pháp góp phần hoàn thiện thể thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thưng Việt Nam 
127. Bàn về nghiệp vụ bo hiểm thân tàu tại Tổng công ty bo hiểm Việt Nam
128. Đánh giá hiệu qu sử dụng vốn ở công ty vật tư thiết bị và xây dựng công tŕnh giao thông trong thời gian từ 1996 - 1998.
129. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm tại Công ty xây dựng số 34
130. Một số gii pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tại Công ty Hợp tác lao động nước ngoài
131. Tổ chức công tác hạch toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm với việc tăng cường qun trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần SMC Composite 
132. Nâng cao hiệu qu thực hiện chế độ ưu đăi người có công ở thành phố Thanh Hoá
133. Hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sn phẩm của Công ty May Thăng Long sang thị trường Hoa Kỳ
134. Kiểm toán Vốn bằng tiền tại TCTy Xăng dầu Việt Nam
135. Phưng hướng và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của Công ty may Thăng Long
136. ứng dụng tin học trong công tác qun lư, điều tra lư lịch cán bộ công viên chức tại Trung tâm Tính toán Thống kê Trung Ưng
137. Phưng án CPH và gii pháp dẩy mạnh tiến tŕnh CPH ở Nhà máy Thiết Bị Bưu Điện
138. T́nh h́nh triển khai nghiệp vụ bo hiểm thiết bị điện tử tại Công ty Bo hiểm Hà Nội
139. Một số gii pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng của công ty TNHH Viễn Đông II
140. Nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu thống kê phn ánh tŕnh độ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn
141. Hoàn thiện hạch toán chi phí sn xuất và tính gía thành sn phẩm tại Công ty XDCTGT892
142. hoàn thiện hạch toán phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm tại công ty vật liệu và xây lắp 
143. Hoàn thiện tổ chức hạch toán các hoạt động xuất khẩu hàng hoá với việc nâng cao hiệu qu kinh doanh tại Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ VN
144. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm với việc tăng cường qun trị ở Công ty thiết bị lạnh Long Biên
145. Hoàn thiện công tác hạch toán hoạt động nhập khẩu hàng hoá ở Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội ( TOCONTAP )
146. Một số phưng hướng biện phát nhằm phát triển đa dạng hoá sn phẩm ở Công ty C Khí Hà Nội
147. Công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sn phẩm ở công ty sn xuất - Thưng mại - Dịch vụ Da giầy Hà Nội
148. Vận dụng các phưng pháp thống kê
149. Một số gii pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động sn xuất và xuất khẩu chè Việt Nam
150. Một số biện pháp nâng cao hiệu qu qun lư Nhà nước đối với hoạt động gia công hàng xuất khẩu

                                                                                                                                Tiếp theo >>>

Phiên bản mới tại địa chỉ

http://tailieuhoc.tk