Make your own free website on Tripod.com

De tai - Tieu Luan - Luan van - Bao cao thuc tap - De an

Website cung cấp Đề Tài , Tiểu Luận , Đề Án , Báo Cáo Thực Tập , Luân Văn  tham khảo   

Trang 5

201. Một số phưng hướng biện phát nhằm phát triển đa dạng hoá sn phẩm ở Công ty C Khí Hà Nội
202. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu qu khai thác tại Công ty Bo hiểm nhân thọ Hà Nội
203. Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sn của Công ty sn xuất và xuất nhập khẩu lâm sn Hà nội
204. áp dụng Makerting - Mix trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty Điều hành Hướng dẫn du lịch Vinatour
205. Các thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán & kế toán Hà Nội
206. Một số phưng hướng và biện pháp nâng cao chất lượng qun trị kế hoạch sn xuất kinh doanh ở công ty xây dựng Thủ Đô
207. Công tác đánh giá rủi ro trong hoạt đông kinh doanh ở Bo Việt nhân thọ Hà Nội
208. Gii pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
209. Một số biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sn phẩm Công ty May Chiến Thắng trên thị trường quốc tế
210. Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết qu tiêu thụ thành phẩm 
211. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Công ty tinh dầu và các sn phẩm tự nhiên thuộc trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
212. Công tác BHLĐ tại Công ty xây lắp - thi công c giới Sông Đà 9
213. Một số gii pháp Marketing nhằm duy tŕ và mở rộng thị trường sn phẩm sn công nghiệp của Công ty Sn Tổng hợp Hà Nội
214. Phưng án CPH và gii pháp dẩy mạnh tiến tŕnh CPH ở Nhà máy Thiết Bị Bưu Điện
215. 
216. Hoạt động Marketing trong kinh doanh Bo hiểm 
217. Thực trạng và gii pháp triển khai có hiệu qu chưng tŕnh 135 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
218. Thực trạng và triển vọng phát triển bo hiểm y tế học sinh tại bo hiểm y tế Hà nội
219. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm tại xí nghiệp Hoá Dược
220. Một số vấn đề chủ yếu của công tác qun lư kế toán vật liệu tại Xí nghiệp
221. Kế toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm ở Công ty Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn 9
222. T́nh h́nh triển khai nghiệp vụ bo hiểm xây dựng- lắp đặt tại Công ty bo hiểm TP Hồ Chí Minh- Bo Minh, chi nhánh Hà nội
223. Một vài biện pháp nâng cao kh nâng cao kh năng cạnh tranh của công ty xây dựng Sông Đà II
224. Công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết qu tiêu thụ tại Công ty Dệt vi Công nghiệp Hà Nội.
225. Một số gii pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Trung tâm kinh doanh thưng mại dịch vụ mía đường I
226. Gii pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung-dài hạn tại ngân hàng ĐT&PTVN
227. Một số ư kiến nhằm nâng cao hiệu qu quá tŕnh qun lư nguyên vật liệu tại phân xưởng Nhựa của Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện
228. Một số ư kiến trao đổi hạch toán kế toán về tiêu thụ và xác định kết qu tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ tại Công ty TNHH Nhật Minh Quốc
229. Một số gii pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chưng tŕnh du lịch trọn gói cho Chi nhánh.
230. Một số gii pháp nhằm hoàn thiện chính sách sn phẩm, chính sách giá c, chính sách phân phối và chính sách giao tiếp - khuyếch trưng trong kinh doanh tại công ty thông tin di động VMS
231. Tổ chức công tác kế toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm ở Công ty bánh kẹo Hi Châu
232. Một số gii pháp về hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại NHNo $ PTNT Tỉnh Lào Cai
233. Tổ chức hạch toán chi phí sn xuất để tính giá thành sn phẩm xây lắp” ở công ty xây dựng số 1 trực thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX)

                                                     Mọi chi tiết xin liên hệ: 0904.392.180

Phiên bản mới tại địa chỉ

http://tailieuhoc.tk