Make your own free website on Tripod.com

De tai - Tieu Luan - Luan van - Bao cao thuc tap - De an

Website cung cấp Đề Tài , Tiểu Luận , Đề Án , Báo Cáo Thực Tập , Luân Văn  tham khảo   

                                      Danh sách luận văn 3

3001. Một số gii pháp nhằm thúc đẩy hoạt đọng may gia công xuất khẩu tại xí nghiệp sn xuất hàng may xuất khẩu giáp bát
3002. Nâng chát lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng công thưng cầu giấy
3003. Một số gii pháp hoàn thiện h́nh thức tr lưng ở Cty may và dịch vụ Hưng Long
3004. Nâng cao hiệu qu hoạt động thanh toán quôc theo phưng thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
3005. Các yếu tố nh hưởng đến chất lượng tờ in- một số gii pháp nâng cao chất lượng tờ in.(Đồ án BK )
3006. Bước đầu đánh giá hiệu qu việc xử lư chất thi rắn y tế nguy hại tại bệnh viện Giao thông vận ti I - Hà Nội
3007. Kho sát thực trạng t́nh h́nh qun trị vốn lưu động của công ty 198 – Bộ Quốc Pḥng.
3008. Một vài kiến nghị hoàn thiện điều kiện lao động, an toàn lao động tại xưởng c khí - Công ty xi măng Hoàng Thạch (Ngang dọc)
3009. Hoàn thiện hoạt động gia công xuất khẩu tại Xí nghiệp Sn xuất Hàng May Xuất khẩu Giáp Bát
30010. Thực hiện kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC
30011. Một số gii pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn tại Ngân hàng Công thưng Phúc Yên
30012. ứng dụng máy vi tính vào công tác kế toán mua hàng và thanh toán tiền mua hàng tại công ty XNK và Cung ứng vật tư thiết bị đường sắt
30013. Hoàn thiện hoạt động gia công xuất khẩu tại Xí nghiệp Sn xuất Hàng May Xuất khẩu Giáp Bát
30014. Xây dựng và hoàn thiện c cấu tổ chức bộ máy qun lư tại công ty đầu tư - xây dựng Hà Nội
30015. Vấn đề áp dụng pháp luật đấu thầu xây lắp tại Công ty Xây dựng Lắp máy Điện Nước Hà nội
30016. Một số vấn đề về công tác Thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Lâm 
30017. Pháp luật về hợp đồng gia công xuất khẩu và thực tiễn kư kết, thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu tại Công ty cổ phần Nam Thắng
30018. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm tại Nông trường Cửu long
30019. chế độ pháp lư về kinh doanh xuất nhập khẩu và việc áp dụng pháp luật trong hoạt động nhập khẩu linh kiện xe môtô hai bánh tại CIRI.
30020. Quy chế pháp lư về đấu thầu xây lắp nh́n từ thực tiễn thực hiện tại Ban qun lư dự án 5
30021. Chế độ pháp lư về bo đm tiền vay và việc áp dụng tại sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
30022. Thực trạng và một số gii pháp nhằm thúc đẩy quá tŕnh tiêu thụ sn phẩm thịt đông lạnh tại Công ty xuất nhập khẩu súc sn và gia cầm Hi Pḥng
30023. Chế độ hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Giang
30024. Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH lâm tùng
30025. Kế toán tiền lưng và các khon trích theo lưng tại Công ty May II - Hi Dưng.”
30026. “ Kế toán nguyên vật liệu và CC,DC tại công ty 247 – Tổng cục hậu cần Bộ quốc pḥng 
30027. BCTT công ty da giâỳ Thụy Khuê
30028. Kế toán nguyên li ệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Xí nghiệp Qun lư Đường sắt Hà Hi
30029. T́m hiểu c cấu tổ chức qun lư và kỹ thuật sn xuất tại công ty May 10
30030. BCTT Những vấn đề chung về công ty thưng mại và bao b́ hà nội
30031. “Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (từ 1987 đến nay)–thực trạng và gii pháp
30032. Báo cáo chuyến đi thực tế Hà Nội-Huế-Đà Nẵng-Mỹ Sn-Hội An(10/17-10/26/03)
30033. Báo cáo kho sát tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng số 4
30034. BCTTcông ty xây dựng số 1 Hà Nội
30035. Phân tích lăi suất danh nghĩa và lạm phát trong đổi mới tài chính ở Việt Nam
30036. Qun lư Ngân sách Huyện vĩnh tường, Tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hiện nay
30037. “Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (từ 1987 đến nay)–thực trạng và gii pháp” 
30038. Tổ chức tập hợp chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm ở nhà máy da giầy hà nội (BCTT)
30039. Xây dựng giá thành kế họach sn phẩm B́nh Bm trừ sâu
30040. LV chưng tŕnh qun lư nhân sự
30041. Những gii pháp đẩy nhanh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
30042. Báo cáo thực tập tổng hợp: Hoạt động sn xuất kinh doanh công ty sông đà 9 tổng công ty xây dựng sông đà.
30043. T́nh h́nh sn xuất và xuất khẩu hàng dệt may sang nhật bn trong những năm qua
30044. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bn vào Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến nay
30045. Tập hợp chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái
30046. Một số biện pháp qun lư chi phí sn xuất kinh doanh và hạ giá thành sn phẩm ở công ty may Thăng Long
30047. Tiêu thụ sn phẩm và các biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sn phẩm của công ty Nhật Quang – Siêu thị máy tính Blue Sky
30048. Phưng hướng thực hiện công tác hạch toán và qun lư Nguồn vốn chủ sở hữu tại công ty Vinafco khi chuyển sang công ty cổ phần.
30049. Một số biện pháp nhằm phát triển vận ti hàng không Việt Nam đến năm 2005 - 2010
                                                                                          

Phiên bản mới tại địa chỉ

http://tailieuhoc.tk